Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


Hirdetmények


Közlemény eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról -


Közlemény eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról -


Letölthető árverési hirdetmények:
- ingó árverési hirdetmény
- ingatlan árverési hirdetmény
- ingatlan árverési hirdetmény
VERTIKÁL Vagyonkezelő Kft., az Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nemveszélyeshulladék-lerakó, egységes környezethasználati engedély közzététele
VERTIKÁL Vagyonkezelő Kft., az Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nemveszélyeshulladék-lerakó, egységes környezethasználati engedélykérelem, megkeresés hirdetmény közzététele (I.) és nyilatkozat (II.) iránt

VERTIKÁL Vagyonkezelő Kft., az Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nemveszélyeshulladék-lerakó, egységes környezethasználati engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításárólVERTIKÁL Vagyonkezelő Kft., az Izsák, Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nemveszélyeshulladék-lerakó tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatLetölthető hirdetmény Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nemveszélyeshulladék-lerakó, előzetes vizsgálati eljárásról.
Letölthető hirdetmény Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

Helyi Választási Bizottság döntései 2019.


38/2019. (09.13.) HVB határozat - Egyéni listás választás eredményének megállapítása

37/2019. (09.13.) HVB határozat - Polgármester- választás eredményének megállapítása

36/2019. (09.18.) HVB határozat

2019.09.18

Kormányablakok, okmányirodák nyitvatartási rendje az önkormányzati választások hétvégéjén 2019.09.19

Izsák Város Helyi Választási Bizottság határozatai nyilvántartásba vételről:
Bérces Lajos
Dr. Bozóky Imre
Csukás József Balázs
Frankó Barnabás
Gera Árpád Zoltánné
Góhér Zoltán
Kulcsár Mónika
Kutas Tibor
Lakatos Antal Sándor
Lévai Ferencné
Mondok József
Orbán Gyula
Patai Ottó Béla
Radics Péter
Rácz Sándor
Dr. Reznerné Viczián Erzsébet
Rézműves Mihály
Rupa Elvira
Sörösné Boldoczki Tímea
Sutus-Juhász Magdolna
Szabó József
Tetézi Attila
Turcsán_Istvan
Varga István László
Végh Tamás
Vékony Miklós

Árverési felhívás
Letölthető az Inno-Kom Nonprofit Kft árverési felhívása Renault Mascott 52AFA1 típusú tehergépjárműről.

Hirdetmény: Máv - gyomirtás

Letölthető hirdetmény: MÁV - gyomirtás.

Hirdetmény: Pályázat a 0346/32 hrsz.-ú ingatlan részbeni értékesítésére

Letölthető hirdetmény: Pályázat a 0346/32 hrsz.-ú ingatlan részbeni értékesítésére.

Hirdetmény: Pályázat a GVOP 4.4.2 pályázat keretében megvalósult Izsáki Szélessávú Internet Hálózat értékesítésére

Letölthető hirdetmény: Pályázat a GVOP 4.4.2 pályázat keretében megvalósult Izsáki Szélessávú Internet Hálózat értékesítésére.Hirdetmény helyi önkormányzati képviselők számának megállapításáról

Letölthető hirdetmény: Helyi önkormányzati képviselők számának megállapítása.

Pályázat Aljegyzői munkakör betöltésére

Izsák Város Önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Aljegyzői munkakör betöltésére..
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása

Tisztelt Izsáki Lakosok!

Megjelent a 1364/2018. (VII.27.) számú kormányhatározat, amely tartalmazza, hogy a Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A kormány az önkormányzatokat felkérte, hogy tegyék lehetővé, összesítsék és továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások tekintetében.

A Korm. határozat alapján háztartásonként (háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) egy darab igénybejelentés nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentő lap és annak melléklete letölthető a www.izsak.hu oldalról, illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában beszerezhető.

A támogatás kifizetése nem pénzben történik! A Korm. határozat szerint a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Az igénybejelentés feltétele, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült! A támogatás azon háztartások részére igényelhető, melyek gáz- vagy távhő – szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és korábban téli rezsicsökkentésben nem részesültek.

Az igénybejelentés további feltétele, annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült!

Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kell kezdeményeznie.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét, a határidő és a feltételek pontos betartását!

Letölthető a 2018-as évi házhoz menő csomagolási (sárga zsákos) és zöldhulladék (zöld zsákos) gyűjtési rend időpontjai:

LetöltésTájékoztató a foglalkoztatást helyettesítő támogatás felülvizsgálatával kapcsolatos szabályok változásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2017. augusztus 26. napjával hatályba lépett módosítása a jogszabály 18. §-át az alábbi (1a) bekezdéssel egészítette ki:

„Nem fogadható el a háztartási munka igazolása, ha azt foglalkoztatóként a foglalkoztatást helyettesí-tő támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozója, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támoga-tásra jogosult személlyel egy lakcímen élő személy adja ki.”

A fentieknek megfelelően a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelek ellátásra való jogosultságának évenkénti felülvizsgálata során hatóságom a háztartási munka igazolásaként a 2017. augusztus 26. napjára, vagy az azt követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozója, vagy a vele egy lakcímen élő személy által – foglalkoztatóként – kiadott igazolást nem fogadja el.

A jogszabály módosítása a 2017. augusztus 26. napját megelőzően végzett háztartási munka igazolását nem érinti, ezekben az esetekben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozója, vagy a vele egy lakcímen élő személy által kiadott igazolás a továbbiakban is elfogad-ható.
br<>Tájékoztatom továbbá, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjára figyelemmel annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságá-nak éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban keresőtevékenységet – ideértve a háztartási munkát is – nem folytatott, az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.
Hamarosan indul az őszi rókavakcinázás

2017. szeptember 30. és október 14. között zajlik hazánkban a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása. Az érintett térségekben az illetékes járási főállatorvos – a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig – ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. A csalétekszórás a lakott, beépített területeket nem érinti.
A rókák vakcinázását évente két alkalommal szervezi meg az állategészségügyi hatóság. A több mint 600 millió forint költségvetésű program 75%-ban az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Idén ősszel Magyarország területének csaknem kétharmadán, mintegy 67.000 négyzetkilométeren kerül sor a vakcinatartalmú csalétkek kisrepülőgépes kiszórására. Az immunizálási kampány a lakott, sűrűn beépített területeket nem érinti.

A csalétek az ember számára kellemetlen szagú, a vakcinát a belsejében elhelyezett alumínium bliszter tartalmazza. Annak érdekében, hogy a rókák minél nagyobb arányban egyék meg a csalétekbe rejtett oltóanyagot, az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől számított 21 napos időtartamra az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. Az érintett települések listája elérhető a NÉBIH weboldalán. A korlátozások pontos időpontjáról a települések önkormányzati hirdetőtábláján, valamint a külterületeken kihelyezett plakátok segítségével tájékozódhat a lakosság.
A veszettség vírusára a vadon élő és házi emlősállatok egyaránt fogékonyak, de vakcinázással a betegség megelőzhető. A veszettség elleni védőoltás a kutyáknál kötelező, szabadba kijáró macskák esetében pedig ajánlott. Vadállatokban a fertőzés fő fenntartói a vörös rókák, melyek magyarországi állománya mintegy 75.000 egyedre becsülhető. Az immunizálási program hatékonyságát kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi a NÉBIH. A 2016/2017-es vadászati évre vonatkozó eredmények azt mutatják, hogy a vakcinázott területeken a rókák mintegy háromnegyede felvette a csalétket.

Hazánkban a veszettség a vakcinázási programnak köszönhetően mára ritkán fordul elő. Legutóbb ez év márciusában mutatták ki a vírust Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, egy rókában és két kecskében. Emberi megbetegedésre 1994 óta nem került sor. Az élőhelyek átalakulása miatt egyre gyakrabban találkozhatunk rókával akár nagyvárosokban is, mivel a faj könnyen megtalálja életfeltételeit az ember környezetében. A NÉBIH 2016 őszén, Európai Uniós támogatással indította el azt a tájékoztató, figyelemfelhívó programot, melynek célja, hogy minél többen felismerjék a veszettség tüneteit és gyanú esetén értesítsék a hatóságot, ugyanakkor ne ijedjenek meg a lakókörnyezetükben felbukkanó egészséges rókáktól. A NÉBIH veszettséggel foglalkozó honlapján (www.veszettsegmentesites.hu) hasznos információk találhatók többek között a betegség tüneteiről, terjedésének módjáról és megelőzéséről.

Ebzárlat és legeltetési tilalom: 2017 szeptember 30 - október 20Izsák Város Önkormányzat 2017 évi Közbeszerzési Terve

Meghirdetett állások:

- Titkársági ügyintéző

- Pénzügyi ügyintéző