Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2017-11-10 10:16:15

Tisztelt Izsákiak! Tisztelt Lakosság!

Izsák Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése értelmében a lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tartalmának ismertetése
Időpontja: 2017. november 14. 16:30.
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

A Települési Arculati Kézikönyv (TAK) leírja a település természeti és épített környezete – például középületek, közterületek, lakóházak – által meghatározott arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján ajánlást tesz arra, hogyan lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben továbbvinni.
Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben biztosíthatja. Ennek lényege ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése és fejlesztése.

A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthatnak a lakossági fórumom, valamint az azt követő 8 napon belül (november 23-ig):

a) írásban a polgármester címére (6070. Izsák Szabadság tér 1.) papíron és elektronikusan a polgármester e-mail címére ( polgarmester@izsak.hu),

b) szóban az Izsáki Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Izsák, 2017.november 6.

Letölthető dokumentumok:
- meghívó
- rendelet tervezet