Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2017-09-18 12:40:37

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 29-én ( kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

N A P I R E N D1.) Tájékoztató a 2017. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi alakulásáról, a 2017. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

2.) Beszámoló az adóigazgatási munkáról, új települési adó bevezetésének lehetőségei.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

3.) Társulási megállapodás a Duna- Tisza közi Hulladék- gazdálkodási és környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

4.) Gördülő Fejlesztési Tervek 2018-2032.véleményezése
Előadó: Mondok József polgármester

5.) Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatos feladatok.
Előadó: Mondok József polgármester

6.) A Bihari u.4. szám alatti ingatlan közérdekű kisajátítása
Előadó: Mondok József polgármester

7.) LED közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése
Előadó: Mondok József polgármester

8.) Ingóság térítésmentes tulajdonba adása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től.
Előadó: Mondok József polgármester

9.) Nyilatkozat a Városháza 81/4000-ed tulajdoni hányadának értékesítéséhez.
Előadó: Mondok József polgármester

10) A KNP telekvásárlási kérelme.
Előadó: Mondok József polgármester

ZÁRT ÜLÉS - A zárt ülés döntései

1.) Az INNOTERV Zrt felé keletkezett fizetési kötelezettség körülményeinek vizsgálata
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző