Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2017-05-17 10:47:28

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 25-én ( kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

N A P I R E N D1.) Beszámoló Izsák Város közbiztonságának 2016.évi helyzetéről.
Előadó: Csizovszki László r. alezredes kapitányságvezető

2.) A Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016.évi beszámolója.
Előadó: Paksi Dénes tű. alezredes, parancsnok

3.)Izsák Város településszerkezeti tervének módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

4.) Izsák Város Rendezési terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló 2/2009.(II.04.) ktr. számú rendelet módosítása
Előadó: Mondok József polgármester

5.) Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatos feladatok.
Előadó: Mondok József polgármester

6.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(V.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

7.) Hulladékkezelési közszolgálati szerződéssel kapcsolatos döntések.
Előadó: Mondok József polgármester

8.) Beszámoló Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálatának 2016. évi működéséről.
Előadó: Sörösné Boldoczki Tímea vezető

9.) Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Sörösné Boldoczki Tímea vezető

10.) Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról.
Előadó: Bak Nándor aljegyző

11.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Mondok József polgármester

12.) Az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról szóló 13/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

13.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Előadó: Mondok József polgármester

14.)Pályázat települési önkormányzatok rendkívüli rendkívüli támogatására.
Előadó: Mondok József polgármester.

15.) Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

16.) Izsák – Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

17.) Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű beszerzése
Előadó: Mondok József polgármester

18.) A kerékpárút nyomvonalával kapcsolatos ingatlanok tulajdoni helyzetének a rendezése.
Előadó: Mondok József polgármester

19.) Hatályos közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata
Előadó: Mondok József polgármester

20.) Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

21.) Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának jóváhagyása
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

22) ZÁRT ÜLÉS - A zárt ülés döntései