Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2016-12-16 16:17:14


Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 6-án (kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

N A P I R E N D


l.) A 2017. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
Előadó: Mondok József polgármester

2.) A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Mondok József polgármester.

3.) Izsák Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

4.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

5.) Továbbtanulási támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

6.) Hulladékszállítási díjkedvezmény biztosítása 2016.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

7.) Sárfehérmajori autóbuszmegálló áthelyezése
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

8.) Az izsáki 0384/7. hrsz-ú helyi út átminősítése közforgalom elől elzárt magánúttá.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

9.) ZÁRT ÜLÉS

I z s á k, 2016. november 28.