Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2020-08-25 08:39:57

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. augusztus 25-én (kedd) 14:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról:
Előadó: Végh Tamás alpolgármester

NAPIREND


01 - Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Végh Tamás alpolgármester

02 - A helyi piactartásról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Végh Tamás alpolgármester

03 - Javaslat képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Végh Tamás alpolgármester

04 - Tájékoztatás a háziorvosi és háziorvosi asszisztensi munkakör betöltésére kiírt pályázat eredményéről
Előadó: Végh Tamás alpolgármester

05 - Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035. (BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt.) véleményezése
Előadó: Végh Tamás alpolgármester

06 - Beszámoló az Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről 2019/2020
Előadó: Végh Tamás alpolgármester

07 - Dr. Bíró Sándor támogatási kérelme
Előadó: Végh Tamás alpolgármester

Zárt ülés
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46§ (2) bekezdés b)-c) pontjai alapján zárt ülés tartása szükséges az alábbi ügyekben:

Az OTP tulajdonát képező 6070 Izsák Szabadság tér 1. szám alatti ingatlan megvétele (vételár meghatározása)
Előadó: Végh Tamás alpolgármester

Tanyagondnok kinevezése
Előadó: Végh Tamás alpolgármester