Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2020-03-05 15:09:25

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 11-én (kedd) 16:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Kutas Tibor polgármester

Vagyonnyilatkozatok áttekintése
Előadó: Góhér Zoltán bizottsági elnök

NAPIREND


1.) Izsák Város 2020. évi költségvetése
Előadó: Kutas Tibor polgármester

2.) Tájékoztatás adósságot keletkeztető ügyletekről
Előadó: Kutas Tibor polgármester

3.) 2020. évi közbeszerzési terv
Előadó: Kutas Tibor polgármester

4.) Tanyagondnoki szolgálat felállítása
Előadó: Kutas Tibor polgármester

5.) Izsáki ÁMK könyvtár 2019. évi beszámolója és 2020. évi munkaterve
Előadó: Kutas Tibor polgármester

6.) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása
Előadó: Kutas Tibor polgármester

7.) Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása
Előadó: Kutas Tibor polgármester

8.) Átjárási szolgalmi jog alapítása
Előadó: Kutas Tibor polgármester