Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2019-12-18 11:49:16

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 3.-án (kedd) 16:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

JEGYZŐKÖNYV

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend előtt:

Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről:
Előadó: Kutas Tibor polgármester

NAPIREND

1.) 2019 évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Kutas Tibor polgármester

2.) Közterület használati rendelet módosítása
Előadó: Kutas Tibor polgármester

3.) Településrendezési eszközök 64/2018.(10.30.) határozattal indított módosítása
Előadó: Kutas Tibor polgármester

4.) Kék-Víz ivóvízminőség javító társulás társulási szerződés módosítása
Előadó: Kutas Tibor polgármester

5.) Tanyagondnoki szolgálat felállítása
Előadó: Tetézi Attila képviselő

6.) Szily Kálmán utcai lakosok fekvőrendőr igénye
Előadó: Tetézi Attila képviselő

7.) Izsák Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: Kutas Tibor polgármester

8.) Folyószámla hitelkeret 2020. évi meghatározása
Előadó: Kutas Tibor polgármester

9.) A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Kutas Tibor polgármester

ZÁRT ÜLÉS: - zárt ülés döntései

2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés tartása szükséges:

10.) Oktatási támogatások pályázati kiírásainak elbírálása.
Előadó: Bak Nándor jegyző

2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés tartása szükséges az alábbi ügyben:

11.) Települési támogatási ügy
Előadó: Bak Nándor jegyző