Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2019-06-17 17:20:42

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28-án (kedd) 14:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről: letöltés
Előadó: Mondok József polgármester

NAPIREND


1.) Izsák Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mondok József polgármester

2.) Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Mondok József polgármester

3.) Beszámoló a 2018 évi belső ellenőrzésről.
Előadó: Mondok József polgármester

4.) Beszámoló az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról
Előadó: Bak Nándor jegyző

5.) Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi munkájáról
Előadó: Sörösné Boldoczki Tímea intézményvezető

6.) Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról
Előadó: Bak Nándor jegyző

7.) A szociális és gyámügyi törvényekkel kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.
Előadó: Bak Nándor jegyző

8.) Bölcsőde pályázat
Előadó: Mondok József polgármester

9.) A közösségi együttélés szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Bak Nándor jegyző

10.) A 0346/32 hrsz.-ú ingatlan részbeni értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Mondok József polgármester

11.) A Kábeltévé-hálózat értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Mondok József polgármester

12.) Egyebek

ZÁRT ÜLÉS - Zárt ülés döntései

A 2011. évi CLXXXIX. - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés tartása szükséges az alábbi ügyben:

13.) Az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása
Előadó: Bak Nándor jegyző