Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2018-06-28 09:50:31

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29-én (kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

JEGYZŐKÖNYV

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

N A P I R E N D


1.) Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Mondok József polgármester

2.) Beszámoló az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft 2017. évi munkájáról (zárszámadás).
Előadó: Bak Nándor aljegyző

3.) Izsáki ÁMK Alapító Okira módosítása és a Mini Bölcsőde Szakmai programjának elfogadása
Előadó: Mondok József polgármester

4.) Izsáki ÁMK Könyvtár 2017 évi beszámolójának és 2018 évi munkatervének elfogadása
Előadó: Mondok József polgármester

5.) Egyebek


ZÁRT ÜLÉS - A zárt ülés döntései

1.) Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása
Előadó: Bak Nándor aljegyző