Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


Pályázati felhívás
2020-11-19 21:29:53

Izsák Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Izsák Város Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:


Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői munkakörhöz tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, védőnő,
• egészségügyi alkalmasság
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik
• nyilatkozat a próbaidő vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bak Nándor jegyző nyújt, a 0676/568-063 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bak Nándor jegyző részére a izsak@izsak.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a szociális bizottság előzetes szakmai véleménye alapján a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 9.