Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


Pályázati felhívás
2020-11-09 21:32:55

Izsák Város Önkormányzata
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Izsák Város Önkormányzata

 háziorvos munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű, amely közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszony keretében is ellátható.
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felnőtt körzetben háziorvosi feladatok ellátása ügyeleti kötelezettség nélkül területi ellátási kötelezettséggel. Izsák Város Önkormányzata a bejáratott, kötelező felszereléssel ellátott praxis praxisjogát ingyenesen adja át. Az 1654 fős praxis központi ügyelettel rendelkezik.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazotti jogviszony keretében megvalósuló feladatellátás esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
• Háziorvostan szakvizsga megléte, vagy rezidensként megkezdett háziorvostan szakvizsga
• Büntetlen előélet
• Magyar állampolgárság
• Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. Rendeletben előírt feltételek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolás,
• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• MOK tagság igazolása
• Vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes körűen megismerjék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bak Nándor jegyző a 06-76/568-063-as telefonszámon nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:

• elektronikus úton Bak Nándor jegyző részére az izsak@izsak.hu E-mail címen keresztül,
• személyesen a 6070 Izsák, Szabadság tér 1. címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 4.