Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


Tanulmányi ösztöndíj pályázat
2019-06-26 12:41:17

Az ösztöndíj célja, hogy minél több képzésben lévő 18-35 év közötti fiatal válasszon izsákon lakó- és munkahelyet a tanulmányaik befejeztével. Ezen cél érdekében Izsák Város Önkormányzata maximum 5 éven keresztül évi 10 hónap 70.000 Ft/hó ösztöndíjban részesíti azokat, akik vállalják, hogy a diploma/(hiány)szakma megszerzése után maximum 5 évet izsáki munkahelyen dolgoznak, legalább annyi ideig amíg az Ösztöndíjban részesültek.

Pályázatot nyújthat be azon:
- 18-35 év közötti személy (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig, azaz 2021. március 31-ig nem tölti be a 35. életévét).
- Aki Izsákon lakcímmel rendelkezik, vagy Izsákra kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
- A pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú vagy érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat.
- A pályázó motivációs levelében térjen ki ez hosszú távú elképzeléseire.
- Vállalja, hogy Izsák Város Önkormányzatával vagy izsáki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban áll vagy vállalkozási tevékenységét Izsákon végzi a támogatott képesítés megszerzését követően legalább annyi időre, amíg a tanulmányi ösztöndíjba részesült.
- Vállalja, hogy amennyiben nem teljesíti ezt a kötelezettségét, akkor a felvett Ösztöndíj összegét a Ptk. késedelmi kamat szabályai szerint egyösszegben visszafizeti.
- A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a Képviselő-testület által meghatározott hiányszakmák:
• Óvodapedagógus
• Általános iskolai tanár (matematika, magyar, biológia, kémia szak)
• Orvos
• Fogorvos
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- pályázati felhívás melléklete szerinti pályázati adatlap
- személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
- a pályázó részletes önéletrajza
- nyilatkozat az Izsákon végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
- tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
- izsáki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány

A pályázat közzététele:

Izsák Város honlapján (www.izsak.hu) Izsák Város közösségi oldalán
A pályázat benyújtásának módja, helye: - postai úton
- személyesen
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A támogatás elbírálásáról a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetes véleménye alapján a Képviselő- testület – a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg figyelembe
A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az önkormányzat a helyben szokásos módon – hirdetmény útján és az önkormányzat honlapján – közzéteszi.

Letöltés