Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2018-07-02 15:55:17

Izsák Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése értelmében partnerségi véleményezésre bocsájtja a készülő Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezetét.

A dokumentumok tervezete elérhető a következő linken: dokumentum tervezet
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partneri egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésnek megfelelően felkérjük a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkező személyeket, valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet és bejegyzett egyházat és civil szervezetet, hogy a tervezetekkel kapcsolatos véleményét ismertesse 2018. július 19-ig:


a) a) írásban a polgármester címére (6070 Izsák, Szabadság tér 1.) papíron és elektronikusan a polgármester e-mail címére ( polgarmester@izsak.hu),

b) a) szóban az Izsáki Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben – amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2018. július 4. kerül megtartásra az Izsák Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

A lakossági fórum meghívója elérhető a következő linken: meghívó