Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓJA
2017-06-02 16:07:34

Tisztelettel értesítem Izsák város közigazgatási területén:
a) ingatlannal rendelkező személyeket
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet
c) bejegyzett egyházat és civil szervezetet  arról, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását kezdi meg.A településképi arculati kézikönyv célja, hogy meghatározza Izsák Város településképi, építészeti jellemzőit, eltérő karakterű településrészeit és értékeit, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket fogalmazzon meg szöveges és képi formában. A településképi arculati kézikönyv rendelkezése állása előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új feladat az önkormányzatok részére.

Az Önkormányzat a partnereket Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partneri egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete szerint teljes körűen bevonja.
A Partnerek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez kapcsolódó javaslatot tehetnek, észrevételt, véleményt fogalmazhatnak meg 2017. június 15-ig, az alábbiak szerint:
a) írásban a polgármester címére (6070 Izsák, Szabadság tér 1.) papíron, vagy elektronikusan a Polgármester e-mail címére (polgarmester@izsak.hu),
b) szóban az Izsáki Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben – amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni – tehetik meg.

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2017. június 13-án 17:30-kor kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében.

Várjuk észrevételeiket!